30 آبان 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

2 آبان 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

1 آبان 1397

مولف: گروه فیزیک دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

25 مهر 1397

مولف: گروه زیست شناسی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 2/2
(5 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

23 مهر 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
1  نظر
رتبه خبر: 2/8
(9 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

21 مهر 1397

مولف: گروه زیست شناسی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
1  نظر
رتبه خبر: /5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی

14 مهر 1397

مولف: گروه فیزیک دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 2
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: آموزشی
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
   
نقشه سایت