30 آبان 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

21 آبان 1397

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی

3 آبان 1397

مولف: دبیرستان فرزانگان2 دوره دوم متوسطه
1  نظر
رتبه خبر: 5
(2 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

2 آبان 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

30 مهر 1397

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - علمی - پژوهشی

23 مهر 1397

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
1  نظر
رتبه خبر: 2/8
(9 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

3 مهر 1397

مولف: واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

3 مهر 1397

مولف: واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری

25 تیر 1397

مولف: واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - فرهنگی و هنری
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
   
نقشه سایت