16 خرداد 1402

مولف: واحد اموزش دبیرستان فرزانگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

20 اردیبهشت 1402

مولف: واحد اموزش دبیرستان فرزانگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

18 اردیبهشت 1402

مولف: واحد اموزش دبیرستان فرزانگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

17 اردیبهشت 1402

مولف: واحد اموزش دبیرستان فرزانگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

16 اردیبهشت 1402

مولف: واحد اموزش دبیرستان فرزانگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - ورزشی - آموزشی

11 اردیبهشت 1402

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 (دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 5
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی

9 اردیبهشت 1402

مولف: واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - پژوهشی

29 فروردین 1402

مولف: واحد آموزش دبیرستان فرزنگان 2(دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی

29 فروردین 1402

مولف: دبیرستان فرزانگان 2 (دوره دوم متوسطه)
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه

29 فروردین 1402

مولف: واحد المپیاد دبیرستان فرزانگان 2 دوره دوم متوسطه
0  نظر
رتبه خبر: 2
(1 نظر )
ارسال شده در خبر های: خبرهای مدرسه - آموزشی
قبلی  
1  2 
  بعدی
صفحه 1 از 2