واحد فرهنگی  
   
  معرفی واحد فرهنگی  
qبرگزاری مراسم مذهبی، تاریخی، اعیاد و عزاداری
qبرگزاری نمایشگاه های فرهنگی
qبرگزاری نمایشگاه کتاب، عکس و روزنامه مربوط به ایام خاص
qبرگزاری نمایشگاه ویژه هفته دفاع مقدس
qبرگزاری مسابقات ویژه نماز جماعت
qبرگزاری مسابقات کتاب خوانی ویژه ی هفته معلم
qبرگزاری مسابقه کتاب از استاد مطهری ویژه دبیران، اولیاء و دانش آموزان
qبرگزاری مسابقات واحد بسیج دانش آموزی
qبرگزاری کلاس های قرآن، تواشیح، قرائت و آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات
qبرگزاری مسابقات نهج البلاغه، احکام، انشای نماز و پرسش مهر (داخلی و منطقه ای)
qبرگزاری مسابقات قرآن منطقه و سازمان (حفظ، قرائت، مفاهیم، تفسیر)
qانتخابات شورای دانش آموزی
qبرپایی جلسات شورای دانش آموزی به همراه واحد آموزش و مدیریت
qبرگزاری نماز جماعت با حضور امام جماعت و بیان احکام
qبرنامه ریزی اردوهای تفریحی برای هر پایه
qبرنامه ریزی اردوهای علمی برای پایه های مورد نظر
qبرنامه ریزی اردوی تشویقی مشهد برای نمازگزاران
qبرنامه ریزی اردوی سینما در زمان های مناسب
 
   
نقشه سایت