آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس 97.2.3
     

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15 دقیقه است.

آزمون آن لاین فیزیک
     

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی و معاف 
     

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 96.11.14

با سلام

آزمون آن لاین تربیت بدنی - نیمسال دوم 95-96  
     

آزمون آن لاین درس تربیت بدنی نیمسال دوم 95-96

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی
     

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 93.09.15

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آن لاین برنامه نویسی کامپیوتر- پایه اول

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون     دقیقه است.


آزمون تعیین سطح کامپیوتر
     

آزمون تعیین سطح کامپیوتر


آزمون آنلاین
     

آزمون آن لاین - پایان ترم تربیت بدنی

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون   5  دقیقه است.


آزمون آنلاین/مسابقه
     

گروه D


آزمون آنلاین/مسابقه
     

گروه C


آزمون آنلاین/مسابقه
     

گروه B


آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی
     

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.22

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی
     

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.30

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

آزمون آن لاین ادبیات شماره 1 
     

آزمون آن لاین ادبیات شماره 1 - تاریخ برگزاری 95.12.3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آن لاین ادبیات شماره 3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آن لاین ادبیات شماره 4

 

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

آزمون آنلاین/مسابقه
     

آزمون آن لاین ادبیات شماره 5

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

نقشه سایت