پرسش کلاسی آنلاین شیمی خانم صادقی کلاس 113 و 115  (98.12.26)  

آزمون آنلاین درس شیمی خانم صادقی پایه یازدهم 98.12.26 (کلاس 113 و 115)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/26 و از ساعت 10.30 به مدت 30دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30  دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین درس عربی   

آزمون عربی پایه یازدهم

زمان برگزاری آزمون روز چهار شنبه مورخ 98/12/21 و از ساعت 17 به مدت 25 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 25 دقیقه است.

   
  پرسش کلاسی آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی کلاس 115   (98.12.20)  

آزمون آن لاین درس ریاضی خانم سیادت موسوی ( کلاس 115 )

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/20 و از ساعت 12.30 به مدت 55 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 55 دقیقه است.

   
  پرسش کلاسی آنلاین شیمی سرکار خانم اکبری از درس پنجم   (98.12.19)  

پرسش کلاسی آنلاین شیمی دهم تجربی سرکار خانم اکبری (کلاس 103 و 104)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/19 و تنها از ساعت 11:45 به مدت 15 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی سرکار خانم صادقی (98.12.19)  

آزمون آنلاین درس شیمی خانم صادقی پایه یازدهم 98.12.19 (کلاس 113 و 115)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/19 و تنها از ساعت 8 صبح به مدت 25 دقیقه فعال بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 25 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین عربی دهم، هفته سوم اسفند . سرکار خانم مهرورز (98.12.17)  

آزمون آنلاین عربی پایه دهم درس پنجم

لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ادبیات دهم، هفته دوم اسفند از درس 10 تا 14، سرکار خانم کیانیان(98.12.13)  

آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان (پایه دهم)

زمان برگزاری آزمون به روز سه شنبه مورخ 98/12/13 تغییر یافت .
ساعت برگزاری فقط در بازه زمانی 18 الی 18:30 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین شیمی دهم سرکار خانم اکبری و سرکار خانم جارالهی  (98.12.12)  

آزمون فصل دوم شیمی دهم ، سرکار خانم اکبری (کلاس 104 و 103) و سرکار خانم جارالهی (کلاس 101و102)

زمان برگزاری آزمون روز دوشنبه مورخ 98/12/12 و فقط در بازه زمانی 14 الی 14:35 بوده و قابل تمدید نیست.
استفاده از ماشین حساب لازم می باشد، لذا پیش از شروع آزمون فراهم نمایید.
 
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 35 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین آمار و احتمالات سرکار خانم سیادت موسوی، یازدهم ریاضی(98.12.8)  

آزمون آمار و احتمالات سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 111 و 112)

زمان برگزاری آزمون روز پنجشنبه مورخ 98/12/8 و فقط در بازه زمانی 18 الی 18:40 بوده و قابل تمدید نیست.
پاسخ تشریحی سوالات،با فاصله کوتاهی بعد از خاتمه زمان آزمون در وب سایت درج شده و قابل رویت خواهد بود.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 40 دقیقه است.

   
  آزمون ریاضی سرکار خانم غفرانی ، یازدهم ریاضی(98.12.6)  

آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم غفرانی (کلاس 112)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی دو ساعته 17 الی 19 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً در پایان از راه حل تشریحی سوالات عکس گرفته و برای دبیر ارسال نمایید.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی، یازدهم تجربی (96.12.6)  

آزمون ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 115)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی 17 الی 17:30 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 20 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی، دهم ریاضی (98.12.6)  

آزمون ریاضی سرکار خانم سیادت موسوی (کلاس 101)

زمان برگزاری آزمون روز سه شنبه مورخ 98/12/6 و فقط در بازه زمانی 17 الی 18 بوده و قابل تمدید نیست.
لطفاً با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت آزمون را انجام دهید.
آزمون نمره منفی ندارد.
زمان آزمون 50 دقیقه است.

   
  آزمون شماره 2 ادبیات سرکار خانم کیانیان  

آزمون2 ادبیات سرکار خانم کیانیان(98.11.18)

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون شماره 1 ادبیات سرکار خانم کیانیان  

آزمون1 ادبیات سرکار خانم کیانیان(98.8.9)

 
سومین مهلت انجام آزمون روز چهارشنبه 98/8/15 از ساعت 8 صبح الی 8 عصر می باشد.
 
لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 30 دقیقه است.

   
  آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان 97.7.27  

آزمون ادبیات سرکار خانم کیانیان

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15دقیقه است.

   
  آزمونک آنلاین فیزیک / آموزش معکوس قانون گازها  

آزمون فیزیک خانم طلوع شمس- آموزش معکوس قانون گازها

توضیحات:
لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون آن لاین ادبیات شماره 1   

آزمون آن لاین ادبیات شماره 1 - تاریخ برگزاری 95.12.3

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون تعیین سطح کامپیوتر  

آزمون تعیین سطح کامپیوتر


   
  آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس 97.2.3  

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 15 دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.30

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 95.09.22

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین  

آزمون آن لاین - پایان ترم تربیت بدنی

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون   5  دقیقه است.


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه D


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه C


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

گروه B


   
  آزمون آنلاین/مسابقه  
   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 4

 

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین برنامه نویسی کامپیوتر- پایه اول

جهت شرکت در آزمون با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شوید.
زمان آزمون     دقیقه است.


   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی  

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 93.09.15

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون آنلاین/مسابقه  

آزمون آن لاین ادبیات شماره 5

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون ??? دقیقه است.

   
  آزمون آن لاین تربیت بدنی - نیمسال دوم 95-96    

آزمون آن لاین درس تربیت بدنی نیمسال دوم 95-96

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
  آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی و معاف   

آزمون تربیت بدنی ویژه دانش آموزان المپیادی- تاریخ برگزاری 96.11.14

با سلام

   
  آزمون آن لاین فیزیک  

آزمون فیزیک سرکار خانم طلوع الشمس

لطفا با نام کاربری و رمز عبور خود وارد شده و روی "ورود به آزمون "کلیک کنید.
هر دانش آموز فقط یک مرتبه اجازه شرکت در ازمون را دارد و بعد از خروج امکان ورود مجدد به آزمون را نخواهد داشت.
دقت نمایید کلیه سوالات را پاسخ داده و سپس ثبت ازمون را انجام دهید.
ازمون نمره منفی ندارد.
زمان ازمون 10 دقیقه است.

   
نقشه سایت