انجمن همراه دبیرستان فرزانگان 2

بنی آدم اعضای یکدیگرنــد         که در آفرینش ز یک گوهرنـد

                 چو عضوی بدرد آورد روزگـار             دگــر عضوهـا را نمانــد قــرار

دانش آموزان فرزانگان 2 برای کمک به کودکان محروم و افراد نیازمند در اطراف تهران از سال 90 اقدام به تاسیس انجمن همراه نموده اند. هدف از تشکیل این انجمن جلب توجه دانش آموزان به محیط اطراف و آسیب های اجتماعی موجود در آنها،مشارکت جمعی در برطرف نمودن این آسیب ها، ایجاد حس همدردی با آنها و ارتباط با همنوعان خود است. تمام فعالیت های این انجمن حاصل تلاش یک  حرکت جمعی دانش آموزی است.

 فعالیت های این انجمن درمحور های زیر برنامه ریزی شده است.

  • - برگزاری جشنواره غذا برای جمع آوری کمک های دانش آموزان و خانواده های آنها
  • - برگزاری برنامه های سرگرم کنند مانند اجرای موسیقی و سرود برای جمع آوری کمک های دانش آموزان و خانواده های آنها
  • - بازدید از بیمارستان ها تخصصی بیماری های خاص
  • - بازدید از موسسات وابسته به بهزیستی مانند سرای سالمندان و کودکان بی سرپرست
  • - بازدید از روستاهای محروم اطراف تهران
  • - بازدید از محل های نگهداری کودکان عقب افتاده ذهنی

  • گزارش فعالیت انجمن همراه-سال تحصیلی 96-95
 
 

              گزارش فعالیت انجمن همراه- سال تحصیلی93-92

              گزارش فعالیت انجمن همراه -سال تحصیلی 92-91