معرفی واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     
 
     
ارتباط با واحد پژوهش  دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1402-1401
 
سرکار خانم فرجی:
داخلی 140
شماره همراه:09125910658
 
     
 
     
معرفی واحد المیپاد دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401
 
 
 
 
 
     
 
     
ارتباط با واحد المپیاد دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1402-1401 
 
سرکار خانم نوذری:
داخلی 140
شماره همراه:09361230998
 
 
 
     
 
نقشه سایت