ارتباط با واحد پژوهش  دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1403-1402  
سرکار خانم فرجی:
داخلی 140
شماره همراه:09125910658
     
 
ارتباط با واحد المپیاد دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1403-1402   
سرکار خانم نوذری:
داخلی 140
 
 
 
     
 
معرفی واحد المیپاد دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  
 
     
 
معرفی واحد پژوهش دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1403-1402  
 
 
 
 

     
 
نقشه سایت