برنامه های مشاوران پایه های دهم و یازدهم دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی 1402-1401:
 
 

 

 
     
 
 
برنامه مشاوران پایه دوازدهم دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401:
 
 

 
     
 
 
جلسات آموزش خانواده دبیرستان فرزانگان 2-لطفا جهت مشاهده جلسات آموزش خانواده تا پایان سال تحصیلی 00-99 بر روی آرشیو خبرها کلیک نمائید.