معاونت پایه دهم فرزانگان2-سال تحصیلی1403-1402  
 
ارتباط با معاونت پایه دهم(سرکار خانم مظلومیان):
داخلی118
شماره همراه:09937540854
اهم فعالیت های  معاونت پایه دهم:
 
 

*کلاس بندی دانش اموزان بر اساس معدل و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون آموزشی و پایه

*کنترل حضور وغیاب روزانه دانش آموزان و پیگیری علت آن  در همان روز و استمرار در طی سال تحصیلی

*پاسخگویی به مشکلات احتمالی  که در ورود به سامانه  کارسنج برای  دانش آموزان  وجود دارد  وپیگیری  از واحد سایت مدرسه

*پیگیری  مستمر از وضعیت دانش آموزان  ودر صورت لزوم تماس با اولیا  جهت رفع مشکل

*هماهنگی با معاون آموزشی و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان ،پیگیری و رفع مشکلات احتمالی دانش آموزان

*همکاری در برگزاری کلیه جلسات ملاقات اولیاء با دبیران و مشاور پایه که توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد

*همکاری در برگزاری مطلوب کلیه آزمونهای جامع،ماهانه،میان ترم و پایان ترم  و ارائه کارنامه عملکرد آموزشی به دانش آموزان که توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد.

*همکاری و تشریک مساعی با واحد فرهنگی  در برگزاری هر چه مطلوب تر مناسبات و مراسم خاص و اعیاد

*نظارت در حفظ نظم وآرامش ،درمحیط مدرسه و بیان توصیه های انضباطی  وتلاش در ایجاد رابطه محترمانه و منطقی و مناسب میان دانش آموزان و مدرسه

*نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان

*همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین 

*ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه و جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن

*ترغیب جدی دانش آموزان، به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند

*ثبت کلیه موارد برجسته اخلاقی و انضباطی و نیز روابط اجتماعی مطلوب دانش آموزان در دفاترو  ثبت کلیه مواردی که موجب نقض قوانین انضباطی و آموزشی می شود (در دفاتر مربوطه) و مطلع ساختن اولیاء از آن

     
 
معاونت پایه یازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1403-1402  
ارتباط با معاونت پایه یازدهم(سرکار خانم گنجعلی):
داخلی116
شماره همراه:09929897758
اهم فعالیت های  معاونت پایه یازدهم:
 *ثبت  معدل  دانش آموزان دهم در لیست جهت کلاسبندی سال جدید تحصیلی
*کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات( جهت رعایت میانگین معدل کلاسی) و اخلاق و رفتار در کلاس با مشورت  معاون پایه دهم و مشاوران و دبیران
*تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون آموزشی ,واحد آموزش و واحد فرهنگی (هر کلاس 2 نماینده )
*حضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری آن به صورت  روزانه
*هماهنگی با معاون آموزشی و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان
*همکاری در برگزاری جلسات ملاقات اولیاء با دبیران
*همکاری در برگزاری اردوهای تفریحی و اردوهای مطالعاتی
ثبت موارد انضباطی (رفتاری-اخلاقی-غیبت و تاخیر) و اطلاع رسانی به اولیاء
*همکاری در برگزاری آزمون های جامع و آزمونهای هماهنگ و امتحانات میان ترم و پایان ترم و امتحانات نهائی طبق برنامه واحد آموزش
*همکاری با معاونین پرورشی، پژوهشی و آموزشی در امور مربوطه از جمله برگزاری برنامه صبحگاه و برنامه های مناسبتی
*هماهنگی با واحد آموزش در برگزاری جلسه با اولیاء و دبیران
نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان
*همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین 
*ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه  و جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن
*ترغیب جدی دانش آموزان در صورت حضوری بودن  ، به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند

 

     
 
معاونت پایه دوازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1403-1402  
ارتباط با معاونت پایه دوازدهم(سرکار خانم حقوقی):
داخلی های 119و 139
شماره های همراه:09912803064 و 09013230031
اهم فعالیت های  معاونت پایه دوازدهم:

*همکاری در ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم طبق برنامه ریزی شورای معاونان .

*ثبت  حضور و غیاب دانش آموزان  و موارد انضباطی آنها در دفاتر انضباطی.

*پیگیری گزارش مشکلات  آموزشی و هماهنگی با معاون آموزشی،مشاوران و دبیران ارجمند  .

*پیگیری  وضعیت رفتاری دانش آموزان و ارتباط موثر با اولیاء محترم آنها.

*تدارک و اجرای اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی ( درصورت داشتن مجوز).

*برگزاری آزمون های صبحگاهی قبل از شروع کلاس در طی سال تحصیلی و ارائه نتایج آزمونهای صبحگاهی به دبیران،مشاورین، معاون آموزشی و تحلیل و بررسی آن ها و تهیه لیست مدیریتی نمرات صبحگاهی جهت بررسی روند آموزشی فردی دانش آموز و ارائه گزارش به اولیا.

*ایجاد کانال و گروه درسی به تفکیک رشته و درس و همچنین ایجادگروه های مشاوره و معاونت

*هماهنگی برگزاری کلاسهای درس در صورت نیاز در روزهای تعطیلات تقویم

*دریافت طرح درس ماهانه از کلیه دبیران پایه دوازدهم

*هماهنگی آزمون های جامع طبق برنامه ریزی واحد آموزش و ارائه نتایج به معاون آموزشی،مشاوران و دبیران محترم.

*همکاری در برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس تخصصی بنابر ضرورت زیر نظر معاون آموزشی.

*برگزاری کارگاه انتخاب رشته با هماهنگی واحد مشاوره با حضور دانش آموزان ( درصورت داشتن مجوز حضور).

*پیگیری نمرات امتحانات دی ماه و هماهنگی با واحد اداری.

*برگزاری امتحانات نهایی به عنوان حوزه اجرا و پیگیری اعتراض  دانش اموزان با هماهنگی معاون آموزشی.

*برگزاری وبینارهای ماهانه معاونت در کارسنج.

*تهیه لیست و اصلاح آمار صحیح دانش آموزان و لیست در یک نگاه.

 

     
 
نقشه سایت