معاونت پایه دهم فرزانگان2-سال تحصیلی1401-1400
 
 
 
ارتباط با معاونت پایه دهم(سرکار خانم مظلومیان):
داخلی118
شماره همراه:09937540854
اهم فعالیت های  معاونت پایه دهم:
 

*کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون (در کلاسهای حضوری  و غیر حضوری)

*کنترل حضور وغیاب روزانه دانش آموزان و پیگیری علت آن  در همان روز و استمرار در طی سال تحصیلی

 نظارت در حفظ نظم وآرامش در فضای کلاس مجازی و در صورت حضوری بودن ،درمحیط مدرسه و بیان توصیه های انضباطی
پیگیری وضعیت دانش آموزانی که در دوران کرونا دچار آسیب روحی شده اند ، از اولیا محترم
پاسخگویی به مشکلات احتمالی  که در ورود به سامانه  کارسنج برای  دانش آموزان  وجود دارد  وپیگیری  از واحد سایت مدرسه
پیگیری  مستمر از وضعیت دانش آموزان در کلاس های درسی  ، از دبیران محترم  و در صورت لزوم تماس با اولیا  جهت رفع مشکل
هماهنگی با مشاور محترم در مورد دانش آموزانی که نیاز به پیگیری دارند .
همکاری با معاون آموزشی و اطلاع از چگونگی وضعیت آموزشی دانش آموزان و بررسی پیشرفت تحصیلی و در جریان قراردادن اولیاء
همکاری در برگزاری کلیه جلسات ملاقات اولیاء با دبیران و مشاور پایه که توسط واحد آموزش برنامه ریزی می گردد
همکاری در برگزاری مطلوب کلیه آزمونهای جامع،ماهانه،میان ترم و پایان ترم  و ارائه کارنامه عملکرد آموزشی به دانش آموزان
همکاری و تشریک مساعی با واحد فرهنگی  در برگزاری هر چه مطلوب تر مناسبات و مراسم خاص و اعیاد
تلاش در ایجاد رابطه محترمانه و منطقی و مناسب میان دانش آموزان و مدرسه
پیگیری و رفع مشکلات احتمالی دانش آموزان و اهتمام در برطرف شدن آن از طریق ارجاع به مشاورین مدرسه

نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان (در صورت حضور دانش آموزان در مدرسه )

همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین  با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی

همکاری لازم با مدیریت  و معاونین در برگزاری اردوهای مطالعاتی داخل مدرسه و دانش اموزی در خارج از تهران (در صورت حضور دانش آموزان در مدرسه )

ترغیب دانش آموزان به مشارکت در انجام کارهای جمعی و گروهی و انسان دوستانه
جلب توجه دانش آموزان به محیط زیست و حفظ و پاسداری از آن
ترغیب جدی دانش آموزان در صورت حضوری بودن  ، به حفظ اموال عمومی و هرآنچه که خود به نوعی در تهیه و تدارک آن سهم داشته اند
ثبت کلیه موارد برجسته اخلاقی و انضباطی و نیز روابط اجتماعی مطلوب دانش آموزان در دفاتر و نرم افزار مربوطه
* ثبت کلیه مواردی که موجب نقض قوانین انضباطی و آموزشی می شود(در دفاتر مربوطه) و مطلع ساختن اولیاء از آن
 
     
 
 

معاونت پایه یازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1401-1400

ارتباط با معاونت پایه یازدهم(سرکار خانم گنجعلی):
داخلی116
شماره همراه:09929897758
اهم فعالیت های  معاونت پایه یازدهم:

کلاس بندی دانش اموزان بر اساس نمرات و رفتارهای اجتماعی آنها و تعیین نمایندگانی جهت ارتباط با معاون (در کلاسهای حضوری  و غیر حضوری)

*  بررسی حضور و غیاب دانش آموزان و پیگیری آن در طی سال تحصیلی

* بررسی وضعیت درسی و انضباطی دانش آموزان و تعیین وضعیت آنان از جهت ضعف درسی و رفتاری با هماهنگی دبیران

*بررسی وضعیت پیشرفت تحصیلی  دانش آموزان و هماهنگی با دبیران مربوطه در طی سال تحصیلی

*همکاری در برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس اختصاصی بنا بر ضرورت و نیز کلاسهای مجازی

*هماهنگی با مشاوران محترم در خصوص دانش آموزانی که نیاز به پیگیری مستمر دارند

*همکاری در برگزاری جلسات ملاقات اولیاء با دبیران

*همکاری در برگزاری اردوهای تفریحی و اردوهای مطالعاتی

*ثبت موارد انضباطی (رفتاری-اخلاقی-غیبت و تاخیر) و اطلاع رسانی به اولیاء به صورت آنلاین

*همکاری در برگزاری آزمون های جامع و آزمونهای هماهنگ و امتحانات میان ترم و پایان ترم و امتحانات نهائی طبق برنامه واحد آموزش

*پیگیری مشکلات رفتاری،درسی دانش آموزان و ارجاع به مشاوره و هماهنگی با معاون آموزشی

*همکاری با معاونین پرورشی، پژوهشی و آموزشی در امور مربوطه از جمله برگزاری برنامه صبحگاه و برنامه های مناسبتی

*هماهنگی با واحد آموزش در برگزاری جلسه با اولیاء و پیشنهاد و ارائه راهکار مناسب به اولیاء دانش آموزان خاص جهت تعیین وضعیت تحصیلی سال آینده

*نظارت بر ورود و خروج به موقع دانش آموزان (در صورت حضور دانش آموزان در مدرسه )

*همکاری لازم با مدیریت  ومعاونین در زمان ثبت نام دانش آموزان و طبق مصوبات شورای معاونین  با رعایت کلیه پروتکل های بهداشتی

*همکاری لازم با مدیریت  و معاونین در برگزاری اردوهای مطالعاتی داخل مدرسه و دانش اموزی در خارج از تهران (در صورت حضور دانش آموزان در مدرسه )

 
 
معاونت پایه دوازدهم فرزانگان2-سال تحصیلی 1402-1401
 
 
ارتباط با معاونت پایه دوازدهم(سرکار خانم حقوقی):
داخلی های 119و 139
شماره های همراه:09912803064 و 09013230031
اهم فعالیت های  معاونت پایه دوازدهم:

 

ثبت نام دانش آموزان ورودی پایه دوازدهم.

بررسی وپیگیری حضور و غیاب دانش آموزان  درکلاس  ها.

پیگیری گزارش مشکلات  آموزشی و هماهنگی با معاون آموزشی،مشاوران و دبیران ارجمند  .

پیگیری  وضعیت رفتاری دانش آموزان و ارتباط موثر با اولیاء محترم آنها.

 ارجاع مشکلات آموزشی دانش آموزان ، به مشاوره با هماهنگی معاون محترم آموزشی.

تدارک و اجرای اردوهای مطالعاتی در طول سال تحصیلی ( درصورت داشتن مجوز).

برگزاری آزمون های صبحگاهی قبل از شروع کلاس در طی سال تحصیلی(در فضای مجازی).

ارائه نتایج آزمونهای صبحگاهی به دبیران،مشاورین، معاون آموزشی و تحلیل و بررسی آنها.

هماهنگی آزمون های جامع طبق برنامه ریزی واحد آموزش و ارائه نتایج به معاون آموزشی،مشاوران و دبیران محترم.

برگزاری کلاسهای جبرانی و فوق برنامه دروس تخصصی بنابر ضرورت.

برگزاری کارگاه انتخاب رشته با هماهنگی واحد مشاوره با حضور دانش آموزان ( درصورت داشتن مجوز حضور).

ثبت  حضور و غیاب دانش آموزان  و موارد انضباطی آنها در دفاتر انضباطی.

پیگیری تغییر نمرات امتحانات دی ماه و هماهنگی با واحد اداری.

برگزاری امتحانات نهایی به عنوان حوزه اجرا و پیگیری اعتراض  دانش اموزان.

برگزاری وبینارهای ماهانه معاونت در کارسنج.

تهیه لیست و آمار صحیح دانش آموزان و لیست در یک نگاه.

تهیه لیست مدیریتی نمرات صبحگاهی جهت بررسی روند آموزشی فردی دانش آموز و ارائه گزارش به اولیا.