معرفی واحد بهداشت و سلامت-دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1401-1400
 
 
 به یاری خداوند برنامه های سال تحصیلی1401-1400واحد بهداشت بدین شرح می باشد:
*سه ماهه اول سال تحصیلی:
-تجهیزات اتاق بهداشت                                                                                                                                            
-نظارت بر شارژ کپسول های آتش نشانی
-نظارت بر وضعیت فضای فیزیکی بهداشتی مدرسه
-نظارت بر زدن ماسک ورعایت فاصله اجتماعی در مدرسه
- نظارت بر اصول فاصله گذاري – پیشگیري وکنترل بیماري باتاکید به حذف فعالیتهاي تجمیعی پرخطر
- توسعه سواد خود مراقبتی ومهارتهاي بهداشتی ، آموزش سلامت دررعایت بهداشت فردي
-پیگیری رعایت بهداشت و شستشو، گندزدایی سطوح و ضد عفونی کردن مدرسه
-واکسیناسیون دانش آموزان پایه دهم
-معرفی خدمتگزاران به مراکز بهداشت جهت تهیه کارت بهداشت

- ثبت و رصد اطلاعات واقدامات در مورد بیماري کرونا در سامانه نظارات وارسال مستندات به منطقه

- غربالگري بیماري وبازتوانی، خود اظهاري ، غربالگري وبازگشت بیماران بهبود یافته از کرونا

-تجهیز جعبه کمک های اولیه در همه طبقات و آزمایشگا هها
-تشکیل جلسات در مورد رعایت بهداشت فردی به صورت دوره ای در طول سال
-قرار دادن مطالب بهداشتی بر روی برد بهداشت
-قرار دادن مطالب بهداشتی بر روی مانیتور مدرسه با مناسبت های بهداشت و سلامت
-قرار دادن مطالب بهداشتی در مناسبت های مختلف بر روی سایت
-قراردادن مطالب بهداشتی در مناسببت های مختلف در گروههای دانش اجرای طرح صبحانه سالم
-بررسی قد و وزن و کنترل وزن و چاقی دانش آموزان 
-اجرای طرح تغذیه سالم دانش آموزان
-دعوت از کارشناس تغذیه 
-اجرای طرح پدیکلوز با دعوت از متخصص در این زمینه
-نظارت برنظافت آب خوری دانش آموزان
-تشکیل گروههای همیار بهداشت و ایمنی در مدرسه
-اجرای طرح آهن یاری و توزیع قرص ویتامین D
-انجام مانور زلزله و ایمنی 
-شرکت در کارگاههای بهداشت جهت به روز بودن در مسائل بهداشتی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی به صورت مجازی یا حضوری
-برگزاری گارگاههای بهداشت روانی با همکاری گروه مشاور مدرسه
-برگزاری هفته بهداشت روان
-تشکیل کار گاه سفیران سلامت
-آموزش کتاب خود مراقبتی
-برگزاری جشنواره نوجوان سالم
-طرح پیشگیری از آسیب های اجتماعی
-برگزاری جشنواره پیشگیری از آسیب های اجتماعی
-برگزاری جشنواره غذای سالم
-دعوت از پزشکان جهت آگاهی دادن به خانواده هاو دانش آموزان جهت پیشگیری از بیماریهای قابل سرایت
*سه ماهه دوم سال تحصیلی:
-آموزش کمک های اولیه به پایه دهم توسط امدادگران هلال احمر
-آموزش اطفا حریق توسط نیروهای آتش نشانی
-بررسی وضعیت ستون فقرات دانش آموزان
-بررسی و معاینه چشم دانش آموزان
-برگزاری گارگاههای بهداشت روانی با همکاری گروه مشاور مدرسه
-شرکت در کارگاههای بهداشت جهت به روز بودن در مسائل بهداشتی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی
-انجام معاینات گوش و حلق و بینی
-اجرای طرح پدیکلوز مرحله دوم  با دعوت از متخصص در این زمینه
-تشکیل کارگاه در مورد  طب سنتی و تغذیه
 
 *  سه ماهه سوم سال تحصیلی:
-انجام نمایشگاه با رویکرد طب سنتی
-برگزاری همایش در مورد اهمیت آب در زندگی
-برگزاری هفته سلامت
·- شرکت در کارگاههای بهداشت جهت به روز بودن در مسائل بهداشتی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی
-برگزاری روز روانشناس و مشاوره
-اجرای طرح پدیکلوز مرحله سوم  با دعوت از متخصص در این زمینه 
-برگزاری گارگاههای بهداشت روانی با همکاری گروه مشاور مدرسه

(قابل ذکر است پاره ای از فعالیت ها نظیر : اجرای طرح پدیکلوز یا معاینات گوش و حلق و بینی ، اجرای طرح آهن یاری در صورت بازگشایی مدارس به صورت حضوری قابل اجرا می باشد )
 
     
 
 

ارتباط با واحد بهداشت دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1401-1400

ارتباط با واحد بهداشت دبیرستان فرزانگان 2 :
سرکار خانم سروی 
داخلی 130