تقویم اجرایی واحد فرهنگی-دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401

 
 
 
 

تقویم سالانه واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان2-سال تحصیلی 1401-1400

 
لطفا جهت مشاهده تقویم اجرائی فرهنگی ،بر روی تصویر فوق کلیک نمائید.
 
 

ارتباط با واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی 1402-1401

ارتباط با واحد فرهنگی دبیرستان فرزانگان 2:
سرکار خانم بهرامی
داخلی 117