ارتباط با واحد آموزش فرزانگان2
 

شماره تماس های واحد آموزش:

ارتباط با معاونت آموزش:

سرکار خانم دلیر

داخلی 114

شماره همراه : 09108440776

ارتباط با کارشناس آموزش:
خانم بدلی
داخلی  127
 
     
 
     
تقویم سالانه واحد آموزش فرزانگان 2
 
 
     
 
     
 معرفی واحد آموزش دبیرستان  فرزانگان 2-سال تحصیلی 1402-1401
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
نقشه سایت