تقویم اجرایی واحد  آموزش 
  معرفی واحد آموزش  

با توجه به این که آموزش از اصلی ترین رکن های یک مدرسه می باشد، تمام سعی و اهتمام ما بر آن است تا با به کارگیری بهترین کادر آموزشی به این مهم نائل شویم.

این فرآیند زمانی به نتیجه خواهد رسید که اولیاء گرامی همگام و حامی دانش آموزان درکنار واحد آموزشی قرار گیرند؛ باشد که سال تحصیلی جدید را به خوبی آغاز نموده و با موفقیت عزیزانمان به پایان برسانیم.

اهم فعالیتهای واحد آموزش:

  • - برنامه ریزی کلی آموزشی در سال تحصیلی
  • - تحلیل بازخورد عملکرد دبیران هر ساله
  • - مدیریت و جمع بندی گروههای درسی
  • - هدایت اساتید جهت نیل به اهداف و سیاست های کلی مدرسه
  • - نظارت دقیق بر مصوبات گروههای آموزشی در خصوص اجرای سرفصل های تدریس در هر پایه اعم از کتاب درسی و محتوای تکمیلی
  • - برگزاری کارگاههای آموزشی جهت ارتقاء سطح آموزشی و پیشبرد اهداف آموزشی
  • - برگزاری جلسات آموزشی استفاده از نرم افزارهای تولید محتوا و نظارت بر فعالیت های هوشمندسازی
  • - هدایت همکاران جهت استفاده از روش های نوین تدریس
  • -استفاده از مشاورین مجرب و کارآمد در برنامه ریزی درسی

با توجه به اینکه در مدارس سمپاد از اهم اهداف، بالا بردن نگرش دانش آموزان و خلاقیت آنها در زمینه فراگیری علوم مختلف می باشد در نتیجه لازم به ایجاد روش های مطالعاتی مناسب و بهره وری حداکثر از هوش و استعداد دانش آموزان تیزهوش با استفاده از روش های نوین تدریس و تکنولوژی های نوین آموزشی و استفاده از اساتید مجرب کشور جهت به روزرسانی دبیران محترم می باشد. این واحد با تلاش بی وقفه سعی در کسب بیشترین و بهترین نتایج در کلیه فعالیت های علمی مدرسه را دارد.

همچنین سعی ما بر این است که سیاست گذاری علمی آموزشی در جلسات گروههای آموزشی در اتاق هر درس با توجه به اهداف کتب درسی و استفاده از نرم افزارهای تولیدمحتوا،آزمایشگاههای مجازی موجود در مدرسه با حضور سرگروههای هر درس و اساتید و همکاران صورت گرفته و خروجی آن بودجه بندی و طرح درسی است که به همراه جزوات تکمیلی مطابق با محتوای کتاب درسی و اقتضای سطح علمی دانش آموزان هر سال طراحی و در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

 

   
     
ارتباط با واحد آموزش
داخلی 114 و 127
نقشه سایت