ارتباط با مشاورین پایه دوازدهم-دبیرستان فرزانگان 2-سال تحصیلی1402-1401  

"روزها و ساعات حضور همکاران واحد مشاوره پایه دوازدهم "

مشاور پایه دوازدهم تجربی(سرکار خانم آزرمی):روزهای شنبه ،دوشنبه ،چهار شنبه (از ساعت 7:30 الی 14:30)

مشاور پایه دوازدهم ریاضی(سرکار خانم مرادان): روزهای یکشنبه،دوشنبه،سه شنبه (از ساعت 7:30 الی 14:30)
شماره داخلی واحد مشاوره پایه دوازدهم 120 می باشد.

     
 
شماره تماسها جهت ارتباط با مشاورین پایه دوازدهم  دبیرستان فرزانگان 2  
     
 
نقشه سایت