ارتباط با مشاورین سال دوازدهم-سال تحصیلی 99-98  

"روزها و ساعات حضور همکاران واحد مشاوره پایه دوازدهم در مدرسه"

سرکار خانم آزرمی:روزهای شنبه ،دوشنبه ،سه شنبه (از ساعت 7:30 الی 16)

سرکار خانم امیری: روزهای شنبه،سه شنبه (از ساعت 7:30 الی 14:30)
شماره داخلی واحد مشاوره پایه دوازدهم 120 می باشد.

مشاوره و هدایت تحصیلی پایه دوازدهم   

 

مشاوره به عنوان مکمل کارهای آموزشی، وظیفه هدایت و راهنمایی صحیح دانش آموزان را ازجهت علمی در فضایی توأم با آرامش بر عهده دارد.
 مشاوره در سال پیش رو در چند سطح ارائه خواهد شد
:

1)       مشاوره های گروهی و کلاسی

2)      مشاوره و برنامه ریزی فردی

3)     مشاوره با اولیاء، به صورت فردی و گروهی و کلی

4)      مشاوره های مکتوب و تحلیل نتایج آزمون ها

5)     مشاوره انتخاب رشته آزاد و سراسری

6)      برنامه ریزی برای اردوهای آموزشی

- مشاوره و برنامه ریزی فردی: برای تمامی دانش آموزان به صورت یک برنامه منظم در طول هر 2 تا 3 هفته زمان خاصی درنظر گرفته می شود تا علاوه بر تحلیل آزمون و نتایج آن، برنامه های فردی مورد بررسی قرار گیرد. در این برنامه ها مشکلات فردی و ضعف های درسی مورد بحث قرار می گیرد و برای آن برنامه ریزی صورت خواهد گرفت.

- جلسات اولیا: در طول سال تحصیلی یک جلسه تا مهر ماه برگزار می شود و طبق برنامه موضوعات و مشکلات مورد بررسی قرار می گیرد.

در کنار جلسات کلی جلسات مشاوره فردی با اولیا به همراه دانش آموز،جهت تبادل نظر و ارتقاء سطح علمی، به تقاضای اولیا برگزار می گردد. مشاوره ی ثبت نام و انتخاب رشته دانشگاه سراسری: در طول سال در زمان ثبت نام کنکور سراسری و انتخاب رشته برای این دانشگاه به صورت گروهی و فردی اطلاعات لازم در اختیار دانش آموزان قرار خواهد گرفت.

- اردوی مطالعاتی طول سال : از نیمه دوم مهر ماه برگزار می گردد.

 - اردوی نوروزی: این اردو، از 3 فروردین تا 12 فروردین ماه برای استفاده بهتر از فرصت هایی که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد در دبیرستان فرزانگان 2برگزار می شود. برنامه های جزیی و شیوه ی برگزاری اردو در اسفند ماه در اختیار علاقه مندان به شرکت در اردو قرار داده می شود.

 -اردوی خرداد ماه99 : برای آمادگی بیشتر در آزمون سراسری و حل کنکور سال های گذشته و رفع اشکال توسط دبیران به مدت 2 هفته در مدرسه برگزار شد.

 دانی که چرا خدا  تو را داده  دو دست  ***  من معتقدم که اندر آن سری  است

یک دست  به کار خویشتن  پردازی    ***   وان  دست دگر  ز دیگران ،گیری دست