چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فرزانگان2 تهران چهارشنبه, ۰۵ بهمن ۱۴۰۱
برگزاری جشنواره ملی فردوسی-دبیرستان فرزانگان 2-بهمن ماه 1401
 
 

جشنواره ملی فردوسی

ارسال آثار بصورت 

شعر

نثر شاعرانه

داستان کوتاه

داستانک

شاهنامه خوانی

مقاله

پژوهش

مهلت ارسال آثار :  1401/11/30

ویژه دانش آموزان و فرهنگیان مدارس استعدادهای درخشان کشور 

متقاضیان برای کسب بیشتر و ثبت نام به نشا نی وب گاه جشنواره https://ferdowsi.sampad.gov.ir

مراجعه نمایید. 

دبیرستان فرزانگان ۲ دوره دوم

انتهای پیام/.